Modtageforhold 


I senderområdets yderkanter, kan der opstå problemer med tilfredsstillende modtagekvalitet, især i Videbæk øst, da signalet på 105,9 undertrykkes af 105,8 fra en kraftigere sender i Herning.

Langt de fleste har en antenne på loftet tilkoblet deres stereoanlæg. Denne antenne vil i de fleste tilfælde pege imod en af Danmarks Radios sendemaster.
Hvis man drejer denne antenne, så den peger imod en af vores sendemaster, vil man modtage et væsentlig bedre signal fra os, og da sendestyrken fra DR er meget kraftigere, vil man i langt de fleste tilfælde stadigvæk modtage et tilfredsstillende signal derfra.
Bemærk at signalet er polariseret lodret.
Begge frekvenser benytter analog teknologi, også efter 31. oktober 2009.

Er man koblet på fællesantenne, skal man kontakte sin antenneforening.
Er man på hybridnettet, skal man kontakte You See (TDC).

Telestyrelsen Støjtjenesten på telefon nummer 3545 0045
Hverdage kl.8:30-16:00 fredage  kl.8:30-15:30
Efter kl.16 tlf. svarer

Yderligere oplysninger kan fås i Radiohuset på telefon nummer 9732 2444.

Tilbage til forsiden