Den talende Julekalender 2022

Fra den 1. december til den 24. december sendes
"Den Talende Julekalender", hvor personer fra
lokalområdet fortæller om det der betyder noget for
netop deres jul. Der sendes et nyt afsnit hver dag.
 

Lyt med hver dag klokken 830 - 900 og igen klokken 1630 - 1700.
23. Direktør RAH
Jacob Møller
 
7. Kiropraktor
Niels Claussen
 
1. Juleinspektør
Caroline E Larsen
 
14. Studievært
Erik Madsen Nielsen
 

3. Sygeplejerske
Inger Rønberg
 
4. Kulturskoleleder
Preben Frederiksen
 
21. Forfatter
Lasse Løager
 
12. Fhv. Brugsuddeler
Ernst og Thea Munck
 

17. Pens.
Rita Bitsch Andersen

22. Fhv. politiker
Jens Kirk
 
6. Fhv. kromutter
Ester Jensen
 
11. Hornvarefabrikken
Sara Buch
 

24. Fhv. Højskoleforstander
Tage Elkjær
 
8. Foredragsholder
Mie Sunesen
 
13. Sygeplejerske
Ane Marie Bak
 
15. Socialrådgiver
Mette Eskildsen
 

2. Sangkærken og Sebastian
 
16. Pensionist
Kristen Grysbæk
 
9. Advokat
Mathias-Møller Kristensen
 
5. Fhv. Fagforenings
kasserer
Peter Johannsen

19. Salling Museum
Per Lunde Lauridsen
 
20. Indh. Merrild Kop og Kande
Flemming Merild
18. Plejehjems klovne
Tut og Tut
 
10. Skovfoged
Poul Gregersen
 


Tilbage til forsiden