Telefon numre

I nogle indslag bliver der nævnt et telefonnummer.
Fik du ikke fat i nummeret, kan du måske finde det her.


Telefonnumre fra oplæste servicemeddelelser.
 
2024 5949 - Fremlysning af Kanin i Tulipanhaven
9974 1593 - Sundhedscenter Vest kroniske smerter
9736 2343 - 5059 5980 - Sønderhoning på Fahl Kro
 
9732 1532 - 2331 1243 - I biograf med Ældresagen
9974 2625 - 9974 2601 - Læseklubber for børn
9974 2620 - Hvem fik dyrket det største græskar?
 
9732 2011 - Selvhjælp Ringk-Skjern, kronisk kræft
5152 5341 - Dialogmøder om ny handicappolitik
2214 0208 - Børns voksenvenner
Tilbage til forsiden