Telefon numre

I nogle indslag bliver der nævnt et telefonnummer.
Fik du ikke fat i nummeret, kan du måske finde det her.


Telefonnumre fra oplæste servicemeddelelser.
 
2018 3305 (SMS) - Sundhedscenter Vest om misbrug
9974 1593 - Kroniske smerter eller angst/depressio
9974 1473 - Borgermøde om ny ældrepolitik
 
9732 1532 / 2331 1243 - Ældresagen biograf
2214 0208 - Børns voksenvenner
8740 8391 - Handicapkørsel mellem jul og nytår
Tilbage til forsiden