Generalforsamling

Generalforsamling i Radio Ringkøbings lytterforening. Der tages forbehold for om forsamlingsforbudet stadig gælder.

Radio Ringkøbings Lytterforening afholder ordinær generalforsamling.
Onsdag den 28. april 2021, klokken 1900 Reberbanen 51, Ringkøbing.
Dagsorden.
  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Valg af to stemmetællere.
  • 3. Beretning.
  • 4. Forelæggelse af regnskab.
  • 5. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.
  • 6. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.
  • 7. Indkomne forslag.
  • 8. Eventuelt.
Vedtægter.
Tilbage til forsiden