Radioforedrag ”Mine Tidsbilleder”

 

Udsendelse nr. 15 - udsendt søndag 18. okt. 2009 kl. 9:15

Fra 1543 – 1564

 

Giuseppe Verdi: La Traviata

Med musik fra Verdis La Traviata ønsker jeg lytterne velkommen til en rejse over flere udsendelser gennem "Mine Tidsbilleder."

Dagens rejse tager en lille times tid og er nr. 15 i rækken

Mit navn er Frede Lauritsen

Giuseppe Verdi: La Traviata

 

I sidste radioforedrag hørte du om forskellige begivenheder i 1500 – tallet.

Sluttende med den lange historie om Tyge Brahe (1546-1601) og hans søster Sophie Brahe

(1556-1643).

 

I dag begynder jeg med verdens yngste regerende dronning.

Det må bestemt være Mary Stuart (1542-1587).

Hun blev født 8. dec. 1542, og i en alder af ni måneder blev hun 9. sept. 1543 kronet som

Skotlands Dronning i slotskirken på Stirling Castle.

Det blev hun, fordi faren døde af kolera, da Mary kun var seks dage gammel.

Alle betydningsfulde skotske jarler svor den unge dronning troskab.

Men det blev hendes mor, der regerede, til Mary var 17 år.

Mary Stuart blev opdraget i Frankrig som katolik.

Som 12-årig blev hun forlovet med den franske tronfølger Francois II (1544-60).

De blev gift, da Mary var 16 år, i Notre Dame i Paris.

Året efter døde Francois’ far Kong Henri II (1519-59), og pludselig blev Mary Stuart også

Frankrigs Dronning.

Det var et lykkeligt kongepar, men de fik ingen børn, og lykken stoppede brat, da Francois II

døde allerede efter to års ægteskab.

Mary Stuarts rolle var hermed udspillet i Frankrig, hun måtte tage tilbage til Skotland.

Her ægtede hun sin halvfætter Lord Henry Darnley.

Han var en tåbe, som hun foragtede, men ægteskabet var praktisk, for han var ligesom Mary

Stuart arving til den engelske trone.

Efter to års ægteskab døde Darnley, officielt af kopper, men han blev utvivlsomt offer for et

jalousimord af den skotske adelsmand James Hepburn Bothwell (1536-78), der sprængte

Darnleys hus i luften.

Kort efter ægtede Mary Stuart adelsmanden Bothwell, men det blev også et ulykkeligt

ægteskab.

Bothwell var dygtig, men meget ærgerrig, og dertil særdeles hensynsløs og brutal.

Der opstod et oprør, Mary Stuart måtte abdicere til fordel for sin etårige søn med Darnley,

der fik navnet James VI (1567-1625).

Bothwell flygtede til Orkneyøerne, herfra til Norge, hvor han blev arresteret og ført til

Danmark og fængslet.

Først sad han i København, siden i Malmø og endelig på Dragsholm V for Holbæk, der

dengang var et statsfængsel.

På Dragsholm døde Bothwell i 1578 som sindssyg.

Hans mumie ligger antagelig i krypten i Fårevejle Kirke.

Mary Stuart flygtede fra Skotland til England, her håbede hun at få hjælp fra sin kusine den britiske regent Elizabeth I.

Men Elizabeth I følte sin position truet, for Mary Stuart var en lige så legitim arving til den engelske trone som Elizabeth.

Hun gav Mary Stuart asyl, mod at hun lod sig stille for en engelsk domstol for at bevise sin uskyld for meddelagtighed i sin anden mand Lord Henry Darnleys død.

Mary Stuart genså aldrig Skotland.

Elizabeth I holdt hende som fange på slottet Fotheringay i 19 år.

Her led Mary Stuarts af gigt, reumatisme og ikke mindst skuffelse over forbuddet mod at se sin søn James.

Hendes helbred blev ødelagt, hun blev så nedbrudt, at hun måtte støttes for at møde op i retssalen.

Her fik hun i 1586 den hårdest mulige dom – dødsdom.

Anklagen lød på deltagelse i sammensværgelser mod Dronning Elizabeth I (1533-1603), hvad der var det rene opspind.

Den 8. feb. 1587 blev dommen makabert eksekveret på slottet Fotheringay.

Hendes voldsomme og dramatiske liv var til ende, hun fik aldrig en fair behandling,

Mary Stuart menes for øvrigt at være verdens første kvindelige golfspiller.

 

I 1547 blev den 17-årige Ivan IV (1530-1584) Ruslands første zar.

Han fik, ikke ufortjent, tilnavnet den Grusomme.

Ordet zar kommer af cæsar, der betyder kejser.

Rusland er et stort land, så stor at den strækker sig over ni tidszoner.

Ivan var højt begavet, men voksede op under frygtelige moralske og politiske forhold, der

kom til at præge ham resten af livet.

Han besad en stærk vilje og havde blik for den europæiske kultur.

Ivan den Grusomme forsøgte i kampe mod Polen og Sverige at få herredømmet over

Østersøen.

Han dannede en politisk venskabskontrakt med vores Kong Frederik II.

Til fulde levede Ivan op til sit tilnavn den Grusomme.

Han grundlagde det hemmelige politi, der på det mindste vink myrdede enhver modstander.

Fangenskab, tortur og offentlige henrettelser af sine modstandere hørte til dagens orden, og

var der tale om berømtheder, eksekverede Ivan selv dommen.

Hans grusomheder udartede sig til forfølgelsesvanvid.

Også hans nærmeste måtte sande hans hårdhed, i raseri dræbte han sin 17-årige søn.

Ivan den Grusomme døde i 1584 på det nærmeste sindssyg, efter sigende var det af sorg over

hans grusomme handlinger.

I 1946 skabte Sovjetunionen en film om Ivan den Grusomme.

 

I 1547 fødtes Spaniens mest anerkendte forfatter Miguel de Cervantes Saavedra

(1547-1616).

Det var ham der skrev: ”Don Quijote” ridderen af den bedrøvelige skikkelse.

En eventyrhistorie om herremanden og tøffelhelten der sammen med sin tro væbner Sancho

Panza og sin hest Rosinante kæmpede mod vindmøller.

Romanen betragtes som verdens første.

Den er oversat til 60 forskellige sprog, kun overgået af bibelen.

Eftertiden har skrevet, og skriver stadig, utallige værker om ”Don Quijote.”

Alene i Spanien udkommer der i gennemsnit tre nye bøger hvert år.

Cervantes var aktiv på mange felter.

Som 22-årig flygtede han til Italien efter en duel.

Han deltog i slaget mod tyrkerne, hvor han blev såret.

På vej hjem til Spanien blev han taget til fange af mauriske sørøvere og holdt i fangenskab i

Algier.

Efter 5 år blev han løskøbt af Treenighedsordnen og vendte tilbage til Madrid.

Senere bosatte Cervantes sig i Sevilla, hvor han indsamlede midler til Den spanske Armada.

Så blev han skatteopkræver i Granada, men det var uklogt, for hans bank krakkede, og derfor

kunne han ikke udbetale de indsamlede penge.

Skønt ganske uden skyld blev Cervantes sat tre måneder i spjældet.

Her var han tæt på at havne igen, for der blev begået et mord foran hans hus.

Cervantes blev mistænkt for mordet, men han klarede med nød og næppe frisag.

 

I 1550 udkom den første oversættelse af Bibelen på dansk, Christian III’s Bibel.

Den var oversat af Christiern Pedersen.

Frederiksborg Slot ejer et af eksemplarerne.

Bibelen er verdens mest udbredte bog, den er udgivet på 429 forskellige sprog og solgt i 6 mia. eksemplarer.

Nummer to er Maos: ”Den lille røde bog” også kaldet maoisternes Bibel, den er i lommeformat og udgivet i over 900 mio. eksemplarer.

 

Musik:

Det er nu tid til en lille pause for de mange ord, derfor vil musikken tage over.

Jeg har til denne udsendelse valgt Wolfgang Amadeus Mozart, der efter min mening er den

største af alle komponister.

Du skal her høre Royal Philharmonic Orchestra med en af Mozarts mest kendte:

”Eine Kleine Nachtmusik.”

 

Henrik VIII’s datter Mary I (1516-58) blev i 1553 Englands regerende katolske dronning.

Hun blev gift med den senere spanske kong Filipe II.

Et giftermål der ikke var populær.

Hun blev i det hele taget en forhadt dronning, der fik tilnavnet “Bloody Mary.”

Hun tøvede nemlig ikke med at hugge hovedet af sine modstandere.

Det menes, at 300 har opnåede denne tvivlsomme ære.

Senere fik en drink også navnet “Bloody Mary,” med slet skjult hentydning til mordene,

blodets røde farve og stærke sager.

Drinken “Bloody Mary” blev opfundet af bartender Fernand Petiot på Harrys New York Bar

i Paris.

Opskriften på “Bloody Mary”: 1/3 vodka og 2/3 tomatjuice krydret efter smag med salt,

peber, citron eller lime, sellerisalt, bladselleri, tabasco, engelsk sauce og 1/4 kop mælk.

Drinken siges at være effektiv mod ”tømmermænd,” men prøv selv.

 

Det nuværende Egeskov Slot på Fyn blev bygget i 1554.

Oprindelig var det en bondegård i landsbyen Egeskov, der i 1300-tallet udviklede sig til en

hovedgård.

I de følgende århundreder voksede hovedgården grundet arv, køb og mageskifte til et gods.

Navnet Egeskov stammer fra, at slottet er bygget i et søområde, hvor man har konstateret, at

der til piloteringen blev brugt en hel egeskov på flere tusinde egestammer.

Slottet er bygget i tiden lige efter Grevens Fejde, hvor bønderne gjorde oprør mod

herremændene, det ses tydeligt i slottets forsvarsbyggestil med skydeskår, skoldehuller og

vægtergange.

Der er 66 værelser på slottet, 200 vinduer, 171 døre og 6 badeværelser.

Egeskov ejer 1400 tdr. land jord og skov, heraf udgør de 28 tdl. land slot og park.

Slotsparken blev åbnet for publikum i 1960, selve slottet først i 1986.

I parken findes et 600 år gammelt egetræ, den er altså fra før nuværende slot blev bygget.

I slottets avlsbygning kan du besøge Veteranbilmuseet, det åbnede i 1967.

I den store samling af muligheder for transport findes der over 300 enheder.

Her kan du studere udviklingen i transport fra hestevogne til cykler, biler, motorcykler, knallerter og fly.

Noget af det der trækker børnene til Egeskov, er en bambuslabyrint, den er tegnet af Piet Hein.

Næst efter Rosenborg Slot er Egeskov det mest besøgte slot i Danmark med over ¼ mio. gæster årligt.

 

Vores jord bliver dagligt ramt af adskillige jordskælv, det sker, når kontinentalsoklerne

støder mod hinanden.

Langt de fleste opstår som mindre rystelser, der næppe mærkes.

På vore breddegrader er det kun sjældent, vi mærker jordskælv.

I 1556 ramte et meget alvorligt jordskælv Shaanxiprovinsen i Kina, den menes at have

krævet 830.000 ofre.

Står dette til troende, er det verdens alvorligste jordskælv.

 

I 1558 blev Elizabeth I (1533-1603) kronet som Englands dronning.

Hun var datter af Anne Boleyn og Henrik VIII, men for Henrik VIII talte kun en søn, så han

anklagede sin kone for utroskab, og så fik hun hovedet hugget af.

Elizabeth I er en af de mest kendte og beundrede engelske monarker, hun var en politisk og økonomisk begavelse.

Hendes regeringstid regnes for en storhedstid i den engelske historie, det gælder både inden for kunst, handel og politik.

Hun besejrede i 1588 Den spanske Armada, hvad der gjorde England til Europas stærkeste sø- og kolonimagt.

Hun udvidede verdenshandelen, befolkningen blev mere velstillet, og på det sociale plan blev der ydet hjælp til de fattige.

Og så havde hun en sikker fornemmelse for, hvad folket ønskede.

Mindre rosende er det, som du for lidt siden hørte, at hun i 1587 henrettede Mary Stuart af Skotland, fordi hun opfattede hende som en farlig rival til tronen.

 

I 1559 blev Frederik II (1534-88) konge i Danmark og Norge.

Han voksede op på Koldinghus og elskede friluftslivet med jagtture.

Frederik II var høj, stærk, rank, smuk, forstandig og fornuftig, men indadvendt i modsætning

til faren Christian III, der oplærte ham i krigs- og regeringsførelse.

Frederik II’s ungdomskærlighed Anna Hardenberg var årsag til, at han først som 37-årig blev

gift med sin 14-årige kusine Sofie af Mecklenburg.

Sofie elskede ham højt, og de levede et lykkeligt ægteskab, skønt han ofte var beruset.

Parret fik syv børn, en af dem hed Christian, senere blev han Christian IV.

Da Frederik II døde, viste Sofie sig som meget selvstændig, hun stod skarp på sine meninger

også overfor sin egen søn Christian IV.

Dronning Sofie styrede godserne, pressede mest muligt ud af landbruget, drev

købmandshandel og pantelånervirksomhed og var hård overfor sine tjenestefolk.

Hun blev en holden dame, som mange skyldte penge, det gjaldt ikke mindst hendes egen søn

Christian IV, han var nemlig ekspert i at bruge flere penge, end han ejede.

Frederik II støttede gavmildt kunst og videnskab, fordi det ville tjene til rigets ære og

omdømme i udlandet.

Et eksempel herpå er hans massive støtte til Tyge Brahe, som jeg fortalte om i sidste

udsendelse.

Frederik II byggede Kronborg og Frederiksborg Slot.

Men hans kærlighed til en ”god rus” har formentlig forkortede hans liv.

Hans valgsprog var: “Intet uden Gud.”

 

I 1560 kom tobakken til Europa.

Den kom fra Amerika, hvor dyrkning og rygning var vidt udbredt allerede før Columbus.

Cigaretterne blev opfundet af spanske tiggere, der samlede de velhavendes cigarskod op, og

rullede dem ind i papir.

Tobaksfrø er ualmindelig små, i et gram tælles 12.000 frø.

Gentages: I et gram tælles 12.000 frø.

Også i Danmark er der dyrket tobak.

Da Assistens Kirkegaard blev anlagt i 1760, var der her en tobaksplantage, og under Anden Verdenskrig avlede man også tobak på Fyn.

 

Det var også i 1560 Frederiksborg Slot i Hillerød fik sit navn.

Oprindelig var det en herregård med navnet Hillerødsholm, der kan føres helt tilbage til 1275.

Den har bl.a. tilhørt Birgitte Gøye, der i 1544 ægtede flådechef og søhelt Herluf Trolle.

Som Birgittes medgift fik Herluf Trolle herregården - ikke noget dårligt parti.

Herluf Trolle kan der ikke siges meget rosende om, men det kan du høre mere om i den næste

radioudsendelse.

I 1560 lavede Herluf Trolle en byttehandel med Frederik II, der fik herregården, og Herluf

Trolle fik i stedet Skovkloster ved Næstved, som han omdøbte til Herlufsholm.

Kong Frederik II udbyggede herregården med dyrehave, fuglereservat, fiskedam, vandmølle,

det lille hyggelige Badstueslottet og så fik herregården navnet Frederiksborg Slot.

Men det blev Frederik II’s søn Christian IV, der er født på Frederiksborg Slot, der

færdigbyggede slottet.

Stor i ”slavet” som Christian IV var, ville han bygge et slot, der skulle imponere og

overstråle alle andre bygninger i hele Norden.

Slotskirkens berømte orgel er bygget af den tyske Esaias Compenius (f. 1560).

Compeniusorglet har 27 stemmer, firkantede træpiber og er smukt prydet med ædelt træ.

På bagsiden af orglet sørger fire manuelt betjente bælge for tilførslen af luft.

Vi har overværet en orgelkoncert i kirken.

Det ser lidt løjerligt ud, når to voksne mænd er travlt beskæftiget med leverance af luft til det

store orgel.

I slotskirken blev Christian VIII kronet i 1840, blandt de mange fornemme gæster var H.C.

Andersen.

Og i 1995 blev Alexandra gift her med Prins Joachim.

I kirken hænger et ordensgalleri med hundredvis af våbenskjolde af danske riddere.

Under Karl Gustaf-krigene i 1600-tallet ødelagde svenskerne meget af slottet, og de

”kleptomane” svenskere ribbede slottet for næsten alle kunstgenstande.

I tilknytning til slottet er der anlagt en latinskole, et hospital og et sygehus.

I slottets park blev der, efter at englænderne tog vores flåde i 1807, plantet egetræer med det formål at skaffe tømmer til flådens nye skibe.

Disse træer er nu ved at være klar til dette brug, men efter et par hundrede år er træbyggede skibe ikke meget bevendt i en krig.

Da grevinde Danner og Frederik VII kom til Frederiksborg Slot i 1859, var de så forfrosne, at der blev fyret ekstra meget op i kakkelovnen med det resultat, at den blev overophedet.

Der udbrød brand, og det meste af slottet, med undtagelse af kirken, blev lagt i ruiner.

Her trådte brygger J.C. Jacobsen til og genopførte slottet.

Det var også ham, der grundlagde Det Nationalhistoriske Museum, der har til huse her.

Frederiksborg Slot har Danmarks største samling af portrætter og historiske malerier.

Af de kendteste skal blot nævnes:

”Christian IV på Trefoldighed,” malet af Wilhelm Marstrand.

”Christian II i fængslet på Sønderborg Slot,” malet af Carl Block.

”De sammensvorne rider fra Finderup lade,” malet af Otto Bache.

“Den grundlovgivende Rigsforsamling i 1848,” med over 100 vellignende portrætter malet af Constantin Hansen (1804-1880).

Samtlige rum er spækket med malerier af rigets konger, dronninger og ledende mænd gennem tiderne.

Mange andre rariteter findes på Frederiksborg Slot.

Som tidligere nævnt et eksemplar af den første Bibel skrevet på dansk - Christian III’s Bibel.

Originalmanuskriptet til Leonora Christinas ”Jammersminde.”

Et besøg på Frederiksborg Slot kan varmt anbefales.

Men du skal være klar over, at det gøres ikke på et par timer, hvis du blot er lidt historisk

interesseret.

 

Musik:

Mit stemmebånd fortæller, at den har behov for en lille pause.

Du skal igen høre Royal Philharmonic Orchestra, der denne gang spiller en af Mozarts

allerbedste den indsmigrende: ”Elvira Madigan.”

 

På vores egn, nærmere betegnet i Lomborg SV for Lemvig, blev der i 1562 født en dreng, der

senere skulle vise sig at blive en berømthed indenfor matematik og astronomi, han fik navnet

Christen Sørensen.

Efter at han havde fået studentereksamen fra Viborg Katedralskole, blev han assistent for

Tyge Brahe på observatoriet Uranienborg på Hven og han fulgte Tyge Brahe til Prag.

Christen Sørensen tog det latinske navn Longomontanus, det var et udtryk for datidens

udbredte snobberi.

Longomontanus studerede ved universiteterne i Breslau, Danzig, Könígsberg og Rostok.

Herefter blev han rektor ved Viborg Katedralskole, og senere udnævnt til professor i

matematik og astronomi ved Københavns Universitet.

Da Christian IV i 1642 byggede Rundetårn, blev Longomontanus grundlæggeren og

observatoriets første forstander.

Longomontanus forudsagde, at Jordens undergang ville ske i 2300-tallet, så vi har da lidt tid

endnu.

Han bestemte også, at Jordens skabelse var sket 24. okt. 3.967 fvt.

Ifølge nuværende videnskab skete The Big Bang for 14 mia. år siden, så hvis dette står til

troende, har den gode Longomontanus skudt ganske meget ved siden af.

En mindesten for Longomontanus står i skolegården på Lomborg Skole, den har tidligere stået, hvor landevejen i Rom drejer fra mod Lomborg.

 

Den Nordiske Syvårskrig i årene 1563-1570 havde Danmark-Norge på den ene side og

Sverige på den anden.

Det var en rivalisering om magten i Norden og ikke mindst om herredømmet over Øresund

og Østersøen.

I princippet drejede det sig om retten til at bære løver og kroner i våbenskjoldet.

Krigen startede i Østersøen, hvor en dansk flådeafdeling ud for Bornholm skød varselsskud

for at få en svensk flådeenhed til at stryge topsejlet som accept af dansk overherredømme i

Østersøen.

Men uheldigvis ramte varselsskuddet det svenske admiralskib, det kom til kamp mellem de 9

danske og 19 svenske skibe.

Svenskerne gik sejrrigt ud af denne kamp og erobrede 4 danske skibe og 500 mand.

Danskerne afleverede herefter en krigserklæring i Stockholm.

Krigen, der bølgede frem og tilbage, blev hovedsageligt ført med tyske og skotske

lejesoldater - på dansk side næsten 25.000 landsknægte.

Den magtbegærlige svenske Kong Erik XIV var uhyre rå og på det nærmeste sindssyg.

Hans tropper begyndte i efteråret 1563 en systematisk ødelæggelse af Blekinge.

Det førte til en massakre på Rønnebys 2.000 indbyggere, hvor børn, kvinder og mænd blev

hugget ned - hør blot her:

”Rødt som blod farvedes vandet i rendestenene. Forsvarerne havde tabt modet, vi stak dem

ihjel som en flok svin. Ingen skånedes undtagen nogle kvinder og børn, som finnerne slog

ihjel.”

Den dansk-norske Kong Frederik II var en fulderik, der ikke kunne løse denne konflikt.

Et frivilligt nationalsindet korps blev dannet i Skåne for at forsvare deres hjemstavn, her

stødte man for første gang på ordet ”snaphaner,” der siden blev brugt som betegnelse for al

modstand fra bevæbnede bondehære.

Gøngehøvdingen er det navn, vi bedst husker.

Krigen endte uafgjort i 1570 med Freden i Stettin.

Alle gensidige fordringer blev opgivet, og alle erobringer skulle gives tilbage.

Som pant for en krigsskadeserstatning fra Sverige beholdte Danmark dog den betydelige

fæstning Elfsborg ved Götaelvens udmunding.

 

Måske er William Shakespeare (1564-1616) verdens mest berømte forfatter, i hvert fald er

han en af de allermest kendte.

William Shakespeare er født i Stratford-upon-Avon S for Birmingham i England 23. april

1564, og pudsigt nok døde han samme sted og samme dato nemlig på sin 52 års fødselsdag.

Moren stammede fra lavadelen, faren var selvejerbonde, blev en velstående handskemager,

forretningsmand, politiker og en anset mand i byen, men på et tidspunkt gik han fallit.

William var familiens ældste søn og kom i byens velanskrevne latinskole, hvor den viltre

dreng fik en god uddannelse.

I årene fra han kom ud af skolen, og til han som 23-årig debuterede som digter og skuespiller,

har han prøvet meget - handskemager, lærer, soldat, sømand, sagførerkontorist, slagter,

typograf, apoteker og krybskytte.

Mange teorier er blevet fremsat om William Shakespeares privatliv i ungdomsårene, men kun

få er blevet bevist.

Da William Shakespeare var 18 år, giftede han sig med den 26-årige Anne Hathaway (1556-

1623), fordi hun var blevet gravid og fødte Susanna 6 mdr. efter brylluppet.

Senere fik de tvillingerne Judith og Hammet, men Hammet døde som 11-årig.

Men mange andre kvinder har krydset William Shakespeares vej.

Allerede som dreng havde William Shakespeare forsøgt sig som skuespiller.

Som 23-årig blev han tilsluttet et teaterselskab.

Talentet voksede, og som 28-årig blev han skuespiller i London, og hurtigt blev han en af

Englands største skuespillere.

Som digter blev han Englands allerstørste, og er ubestridt verdens mest spillede dramatiker.

Han var teatermand og skrev sine stykker udelukkende for, at de skulle spilles for et

publikum ikke for at være en litterær oplevelse.

Shakespeares originale manuskripter er med få undtagelser gået tabt.

Med berømmelsen fulgte en god økonomi, så Shakespeare købte det fornemste hus i sin

fødeby Stratford.

Han blev også medejer af Londons nye teater The Globe, og fik en betydelig social position.

I 1500-tallet var det meget almindeligt, at flere dramatikere samarbejdede om teaterstykker.

Af de ca. 40 skuespil, der bærer William Shakespeares navn, menes de 37 alene at være hans

ansvar.

Mange af teaterstykkerne kender vi af navn, jeg kan blot nævne:

”Trold kan tæmmes” (1592),

”Romeo og Julie” (1594),

”En skærsommernatsdrøm” (1595),

”Købmanden i Venedig” (1596),

”De lystige koner i Windsor” (1599),

”Helligtrekongersaften” (1601),

”Hamlet” (1601),

”Når enden er god er alting godt” (1604),

”Macbeth” (1605)

”Henrik VIII” (1613) og jeg kunne fortsætte længe.

William Shakespeare skrev også digte og sonetter, som er små digte med filosofisk indhold.

Teaterstykkerne er fyldt med citater, som vi stadig bruger uden altid at forbinde dem med

Shakespeare.

Fra ”Hamlet” kender vi:

”Der er noget råddent i Danmark” og ”Der er mere mellem himmel og jord.”

Fra ”Richard III” kender vi: ”En hest! En hest! Mit kongerige for en hest!”

Et udråb som Richard III kom med, da han faldt i slaget på Bosworth Field.

Stratford-upon-Avon er i dag en by på 23.000 indbyggere.

Den er i den grad hjemsøgt af turister, der i hundred tusindtal vil fornemme atmosfæren i den

over 400 år gamle digters fødeby mellem London og Birmingham ved floden Avon.

Her kan de også opleve et af hans skuespil i et af byens tre teatre.

 

 

 

 

 

 

 

Afslutning:

Du har nu hørt om forskellige begivenheder i 1500 - tallet

I næste udsendelse vil jeg fortælle om

Galilei                                  Herlufsholm Kostskole         Kronborg      

Herningsholm Christian IV                         Kirsten Pils Kilde

Guy Fawkes                        Rosenborg Slot                    Corfitz Ulfeldt

Ja, vi kommer som sædvanlig vidt omkring i den store verden.

 

På genhør næste uge i radioen - samme kanal, samme dag, samme tid.

Mit navn er

Frede Lauritsen

 

 

Afsluttende musik: Giuseppe Verdi: La Traviata