Radioforedrag – ”Mine Tidsbilleder”

 

Udsendelse nr. 3 - udsendt 21. sept. 2008

Fra 753 fvt. til år 150

 

Giuseppe Verdi: La Traviata

Med musik fra Verdis La Traviata ønsker jeg lytterne velkommen til en rejse over flere udsendelser gennem "Mine Tidsbilleder." Mit navn er Frede Lauritsen.

 

I sidste udsendelse fortalte jeg om bosættelser i Danmark, bøllingtiden, bronzegravhøje og hieroglyffer. Vi var en tur ved Stonehenge, i Egypten, Cairo, pyramiderne og Tut-ankh-Amon. I Grækenland mødte vi Sokrates, Diogenes i tønden og mange andre berømte grækere, vi var på Olympia og Marathon.

 

Og i dag begynder vi i Rom.

Rom blev grundlagt på Palatinerhøjen af tvillingebrødrene Romulus og Remus. Det skete

nøjagtig 21. april år 753 fvt. Jeg er temmelig benovet over, at man har en så nøjagtig dato

2.761 år tilbage i tiden, hvor man ellers i stor stil blander virkelighed med legender.

Romulus og Remus var sønner af Mars og prinsesse Rea Silvia. Men fødslen var kriminel, for

Silvia var vestalinde, dvs. hun havde forpligtet sig til at leve 30 år i kyskhed, men hun havde

”snydt.” Straffen for en sådan forseelse bestod normalt i at blive muret inde - levende, men

som kongedatter slap hun billigere, hun nøjedes med at blive kastet i Tiberen, trods alt en

lettere død end at blive muret levende inde. Romulus og Remus blev i en kurv sat ud i

Tiberen, som en anden Moses. Legenden fortæller, at kurven strandede, fordi vandstanden

faldt. Drengenes skrig hørtes af en hunulv, og det har åbenbart været en rar ulv, for ulven

ammede drengene. Herefter blev de opfostret hos hyrden Faustulus og hans vellystige kone

Larentia. Da Romulus og Remus blev voksne, grundlagde de den nye by - Rom. Men kort

efter blev brødrene uenige, det kunne åbenbart også ske, for dem der havde succes. Romulus

dræbte sin bror Remus, det skete netop på treårsdagen for Roms grundlæggelse 21. april 750

fvt. - Ja, det står der i hvert fald i historiebøgerne.

 

I en adelig slægt, Gautama i Nepal fødtes i 560 fvt. Siddharta. En nat modtog han pludselig, som der står, den “fuldkomne oplysning,” derfor fik han navnet Buddha, som på sanskrit betyder “den oplyste.”

Siddharta blev buddhismens grundlægger. Buddhismen var oprindelig en købmandsreligion

for de borgerlige kredse. Den er mere en filosofi og livsstil end en religion, rettere var det måske at kalde den en tilgivelsesreligion.

Buddhismen taler mod egoisme, man deler med hinanden. Det mest ekstreme er brødre, der deles om én kone, i lande hvor der er mangel på kvinder.

Der findes i dag ca. 600 mio. buddhister i verden.

 

I Egypten blev byen Alexandria grundlagt i 332 fvt. af Alexander den Store, der opkaldte

byen efter sig selv. Alexander den Store er i kortenes verden Klør Konge.

Alexandria er i dag Egyptens næststørste by med 5 mio. indbyggere og en af verdens mest

betydningsfulde handels- og havnebyer. Men man kan ikke nævne Alexandria, uden også at

nævne Fyrtårnet på Faros et af oldtidens Syv Underværker.

 

I året 331 fvt. oplevede vi verdens første rødstrømper. Det skete i Rom, hvor der opstod et

massivt kvindeoprør. Kvinderne ville ikke fortsat finde sig i at blive underkuet med det

resultat, at rigtig mange mænd døde af madforgiftninger.

 

I Grækenland gik den vidt berømt kriger Kong Pyrrhos fra sejr til sejr med en hær på 25.000 soldater og ikke mindst hans 20 krigselefanter. Sejren ved Foggia blev en dyrekøbt sejr, det var her Pyrrhos udbrød: “En sådan sejr til - og jeg er fortabt.”

Og det er herfra, vi har det stadig brugte udtryk for en dyr sejr – nemlig en pyrrhossejr.

 

Grækeren Arkimedes var den tids Georg Gearløs. Han opfandt taljen og vandsneglen. Indenfor fysik og matematik var han banebrydende, han fandt metoder til at udregne en cirkels areal og en kugles rumfang. Derudover er Arkimedes kendt for et par filosofiske udtryk: “Forstyr ikke mine cirkler” og “Giv mig et sted at stå, og jeg skal bevæge Jorden.”

 

Musik:

 

I løbet af godt hundred år oplevede verden de Tre Puniske Krige. De stod mellem Rom og Karthago i det nuværende Tunis i Nordafrika. Disse to nationer var på den tid de eneste betydende magter i Middelhavsområdet, ja, faktisk tegnede de verdensherredømmet, for ingen andre nationer havde tilsvarende magt. Kampen stod i første omgang om Sicilien, fordi kartagerne rådede over Sardinien, og romerne indså faren for, at kartagerne ville ekspandere og dermed også indtage Sicilien. Til søs besejrede kartagerne klart de romerske landkrabber. Men da de fleste kampe foregik på landjorden, fik romerne den endelige sejr i Første Puniske Krig, og snart efter erobrede de også Sardinien.

 

I Anden Puniske Krig kom kartageren Hannibal på banen. Det var ham, der blev berømt, fordi han gik over Alperne med sine 37 krigselefanter, 60.000 mand og 12.000 ryttere - noget af en hær. En farefuld operation der tog 15 dage, kostede halvdelen af rytteriet livet samt flere tusinde fodfolk. Grundet sin dristige operation betragtes Hannibal, trods de store ofre, som historiens største feltherre. Men Hannibal fik ikke den støtte fra det italienske folk, som han havde regnet med, så han led til sidst sit endelige nederlag i Tunesien. Igen havde romerne sejret, og Karthago måtte afstå store dele af sine afrikanske besiddelser, alle områder udenfor Afrika, de krigselefanter der endnu var levende samt sin flåde. Udover en stor krigsskadeserstatning måtte de også give løfte om aldrig mere at føre krig uden Roms tilladelse. Men, det løfte holdt de ikke.

 

For i Tredje Puniske Krig angreb karthagerne numiderne, et nomadefolk i Tunesien, de havde gennem flere år udplyndret dem. Romerne sad ikke dette angreb overhørig, men sendte en hær til Karthago. Det er fra denne krig, vi kender senator Marcus Catos udødelige ord: "For øvrigt mener jeg, at Karthago bør ødelægges." Og det blev Karthago, byen blev brændt, nedrevet og overpløjet så ikke sten på sten blev tilbage. Herefter blev Karthago en romersk provins under navnet Africa.

 

Den kendte romerske statsmand og feltherre Gajus Julius Cæsar blev født i år 100 fvt. Han havde et vildt ungdomsliv, hvor han stiftede en uhyre stor gæld, men kom ud af problemet, fordi han blev statholder over Spanien og Gallien - det nuværende Frankrig.

Det var Julius Cæsar, der under krigen mod Pompejus udtalte de kendte ord: “Terningerne er kastet.” Cæsar vandt krigen og fik dermed herredømme over Italien, Spanien og Grækenland.

Pompejus flygtede til Egypten, hvor kongen myrdede ham. Heller ikke dengang var der megen medlidenhed at hente.

Cæsar fulgte efter til Egypten. Her blev han forblændet af den skønne unge ægyptiske dronning Kleopatra. At hun var smuk vides fra hendes portræt, der ses på mønter fra den tid.  Hun blev hans elskerinde og skænkede ham en søn - på Nilen, som det så romantisk fortælles. Cæsar tog Kleopatra med til Rom. Nu var Cæsars sidste fjender slået, han blev udnævnt til diktator og fik titlen imperator. Cæsar fik styr på udviklingen, gennemførte store reformer for Rom, bedre domstole, borgerret til provinsboere og så opfandt han tyrefægtning. Han indførte den julianske kalender, med solåret på 365 ¼ døgn som grundlag. Dvs. tre år a 365 døgn og det fjerde var et skudår på 366 døgn. Vi brugte den julianske kalender i Danmark og Norge helt frem til 1700-tallet, da den gregorianske kalender tog over. Ved gladiatorkampe bar Cæsars 640 gladiatorer en sølvrustning. Jo, der var bestemt format over Cæsar.

Men han havde også sine fjender, og de skulle komme fra egne rækker. Nemlig fra Cæsars plejesøn prætor Marcus Junius Brutus der ledede en gruppe sammensvorne, de myrdede i senatet Cæsar med 22 dolkestød. Det var her Cæsar udtalte de berømte ord: “Også du, min søn Brutus.” Folkets sorg over Cæsars død var så stor, at hans ligbål blev holdt ved lige i adskillige dage. Kleopatra gik det ikke meget bedre, hun begik selvmord ved at lade sig bide af en giftslange, fordi romerne besatte hendes land. Julius Cæsar er i kortenes verden Ruder Konge. Måneden juli er opkaldt efter Julius Cæsar.

 

Den romerske digter Quintus Horatius Flaccus stod på cæsarmordernes side. Han var søn af

en frigiven slave, og en af de mest læste romerske digtere. Han skrev om vin, elskov og natur under mottoet: ”Nyd livet mens tid er, det kan blive for sent.” Ikke dumt sagt. Det var også Horatius, der fødte det meget brugte udtryk: “Godt begyndt, halvt fuldendt.”

 

Vi er nu kommet til den romersk kejser Gaius Octavius Augustus, der var adopteret af Cæsar. Augustus havde undervejs fjernet alle medbejlere til embedet, så han blev den første romerske kejser og enehersker. Han udsmykkede Rom med pragtbygninger. Kejser Augustus har givet navn til august måned. Tidligere havde august kun 30 dage, men ved en senatsbeslutning blev der flyttet en dag fra februar til august, der så fik 31 dage som også juli havde. Augustus ville på ingen måde stå tilbage overfor Julius Cæsars juli måned, der også havde 31 dage. Ja, smålig kunne de altså også være.

 

Musik:

Nu vil det blive rart med et stykke musik.

Du skal høre Thomas Kjellerup med: ”Drømmenes Troubadour.”

 

Vi er nu nået til vor tids begyndelse år 0, der ligger i den romerske jernalder. I de fleste historiebøger bruges årstalsbetegnelsen f.Kr. og e.Kr. Jeg bruger konsekvent årstalsbetegnelsen fvt. og evt. Det gør jeg, fordi der er stor usikkerhed om, hvornår Jesus fra Nazaret er født. Ifølge Mattæus blev Jesus født, mens Herodes var konge, og Herodes døde år 4 fvt. Ifølge Lukas blev Jesus født, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien, og det var han tidligst fra år 6 evt. Ifølge disse to evangelisters udsagn er der en forskel på 10 år. Derfor er tidspunktet for Jesus fødsel meget uvis, og han er næppe født i det år, vi kalder for år 0.

Jesus havde fire brødre, hvoraf en hed Jakob og et antal søstre, piger talte ligesom ikke rigtig med dengang. Hvis Marias jomfrufødsel skal stå til troende, må Jesus være den ældste af børneflokken. Det må så være ensbetydende med, at hendes trolovede tømrersvend Josef fra Nazaret først senere er kommet på ”arbejde.”

Jesus var som barn meget anderledes end andre børn og betragtedes i familien som “gal.”

Ifølge legenden blev Jesus trolovet med den skønne, modige og kloge kongedatter Catharina fra Alexandria, men samtidig friede kejser Maximian til Catharina. Hun tillod sig at afslå kejserens frieri, men det gør man ikke ustraffet, hun blev pint og led martyrdøden ved halshugning. Jesus omvandrede og forkyndte mellem 1½ og 3 år. Men så blev han forrådt med et kys i Getsemane Have af sin apostel, Judas Iskariot, der som løn herfor modtog 30 sølvmønter. En betaling der har fået betegnelsen “judaspenge.” Prokurator Pontius Pilatus dømte Jesus til korsfæstelse, der var den romerske form for dødsstraf. Det gjorde han, fordi folkemasserne krævede det, for Pontius Pilatus, der ellers var en grusom og ubøjelig herre, syntes egentlig, at Jesus var uskyldig. Judas fortrød senere sin ugerning, skilte sig af med de 30 sølvpenge og hængte sig. Ifølge historikere blev Jesus korsfæstet i Jerusalem 3. april år 33. Hvor meget af denne historie der er korrekt, tør jeg bestemt ikke udtale mig om, men på visse punkter kan jeg godt have mine tvivl.

 

Studerte folk mener, at omkring år 0 begyndte landskaberne i Danmark så småt at blive opdyrket. På samme tid var Jordens befolkning omkring 300 millioner. Som du måske har hørt af mine tidligere udsendelser, er en væsentlig del af verdenshistorien foregået omkring Middelhavet, hvor Rom ofte har været i centrum, og Rom var da også dengang ubetinget verdens største by med ca. 1 mio. indbyggere.

 

Fra år 0 kendes romerske latriner, de kaldtes for ”kloakiner,” som var navnet på den romerske gudinde for velvære. Der er fundet rum med rækker af disse lokummer, her sad man så på række og kunne kommunikere med naboerne. Toiletpapir kendte man ikke, i stedet havde man en pind, hvorpå der var fastbundet en svamp, denne svampebørste gik så på omgang blandt de toiletbesøgende. Jo, hygiejne er en god ting.

 

I år 10 blev Paulus født i Lilleasien. Han havde studeret i Jerusalem og var en af datidens

mest lovkyndige jøder. Paulus var meget aktiv i forfølgelserne af de første kristne. Men så fik

han en åbenbaring nær Damaskus, den skildres i Apostlenes Gerninger. Han blev døbt og

blev kristendommens første store missionær.

Paulus blev fængslet, løsladt og igen sat i fængsel. Og under Neros kristendomsforfølgelse

blev han halshugget, noget den psykisk syge, menneskesky og mistro Nero gang på gang

benyttede sig af, hvis personer stod ham i vejen.

Det var Paulus, der sagde: “Kvinder skal tie i forsamlinger.”

Og det har han siden måttet høre meget for.

 

Musik:

 

Hvis du har været på turistrejse til Rom, så har du garanteret set den 20 m høje, smukke

Titusbuen den ældste af Roms triumfbuer bygget i år 79 mellem Forum Romanum og

Colosseum. Titusbuen er bygget som en hyldest og tak til Titus og hans far Vespasianus for

sejrrige togter mod jøderne, hvor de på det nærmeste pulveriserede Jerusalem.

Menneskene var heller ikke dengang rigtig kloge, først at ødelægge smukke byer og som tak

for ødelæggelserne bygge noget andet smukt. Særdeles tåbelig og urationelt, men sådan er

menneskeheden undertiden - desværre.

 

Præcis samme år som Titusbuen blev bygget skete der 24. aug. et voldsomt vulkanudbrud på

Vesuv 200 km. S for Rom. Her blev byen Pompeji, og dens 15.000 indbyggere, dækket af et

6 m tykt lag aske og pimpsten, skønt afstanden i luftlinie fra Vesuv til Pompeji er omkring 10

km. Der findes en øjenvidneskildring af begivenheden. Plinius den Yngre har nedskrevet,

hvad hans onkel så:

”Om en mærkelig sky, der kom fra bjerget Vesuv, og onklen der forsøgte at redde beboere fra

søsiden. De bandt puder på hovedet for at beskytte sig mod nedfaldne sten. De så flammerne

og lugtede svovl.”

Det var, hvad Plinius skrev. Det menes, at udbruddet har varet i tre dage, og at menneskene er

blevet kvalt af gasser, for selv om vulkanudbruddet var så voldsomt, at asken blev slynget 33

km. op i luften, blev byen ikke ødelagt, og de fundne lig bærer ikke præg af kamp. Et par

andre småbyer der lå tæt på Vesuv, blev også stærkt ødelagt, her blev 10.000 dræbt.

 

Fra 1861 begyndte en systematisk udgravning af Pompeji, den afslørede en blomstrende håndværks-, handels- og industriby på omkring 15.000 indbyggere. Til nu er der fundet ca. 2.000 menneskelig, og lig af dyr der har stået bundet. Der er lavet mange afstøbninger af ligene, de første år blev det gjort i gips, i dag bruges glasfiber.

 

Vi har besøgt Pompeji, og det er en kolossal stor oplevelse.

Her tegner der sig et enestående billede af datiden med torve, kontorer og basilika, som var

den tids børs- og retsbygning. Senere er basilika blevet anvendt til lidt af hvert slagtehus,

tempel, teater, gladiatorkaserne, badeanstalt, bordel og kirke, så de stakkels basilikaer har

bestemt været meget igennem. Man har fundet rigmandsvillaer med freskomalerier, private

boliger med husgeråd, graffiti på murene mm. Alt i alt giver det et enestående billede af livet

for 2.000 år siden. Afgrøderne var vin, abrikoser, fersken, majs, citrusfrugter, tomater og

asparges. Kun 1/5 af udgravningerne er tilendebragt, de 4/5 venter på penge og en

teknologisk bedre udgravningsmetode. Vesuv og dens udbrud har givet arkæologerne uanede

muligheder for at kortlægge livet på den tid, fx var kvinder 155 cm. høje og mænd 165 cm.

 

På visse områder var romerne meget fremsynede, fx var vejene i Pompeji adskilt til gående og kørende trafik. I vejene med den kørende trafik har hjulene nedslidt dybe spor i tufstenene. Med visse mellemrum er der en fodgængerovergang, hvor der tværs over vejen er nedlagt tre trædesten, de rager ca. 20 cm op, det forudsætter, at hjulafstanden på vognene er nøjagtig ens, for ellers passer vognenes hjul ikke præcist mellem stenene. Med til historien hører, at der selvfølgelig var ensrettet trafik i de smalle gader, det markeredes ved et skilt med billedet af et æsel, den vej æslet vendte snuden, det var trafikretningen.

Genialt – og husk det er 2000 år siden.

 

Mens vi gik langs vejen, blev vi opmærksom på en vejsten, der havde indhugget et fallossymbol, symbolet på frugtbarhed, sagt knapt så indpakket penis i erigeret tilstand.

Da vi kikkede lidt nærmere, opdagede vi, at penis var placeret lige før et vejkryds, hvorfor mon? Jo, ganske rigtig, penis fungerede som et vejskilt, der pegede til bordellet, der lå om næste hjørne. Lupanare hed bordellet, det italienske ord for ulv, og markedsføringen var helt perfekt, for på balkonerne sad kvinderne og hylede som en ulv ud i natten for at tilkalde en mage. Magen blev ofte ”sultne” sømænd på landlov fra den nærliggende havn.

 

Der var også en pristavle for bordelbesøg. Det kostede to as, som var deres møntenhed, for en stor oplevelse, hvad der så end lå i det, hvis evnerne svigtede, kunne du i stedet få to glas vin. For en as kunne du få en almindelig oplevelse eller et glas vin. Jeg fik dog ikke lejlighed til at afprøve forskellen. Det blev nævnt, at denne branche var kvindens ældste erhverv. Men det kan jeg med bestemthed afvise, for hun var nemlig - æbleplukker.

 

Dør om dør med bordellet så vi et gadeskilt, der også viste fallossymbolet, her boede lægen, han havde specialiseret sig i behandling af kønssygdomme. Jo, man må nok sige, at også dengang havde man næse for markedsføring og handelsmæssig samhørighed.

 

Pompeji er en meget stor oplevelse, ejendommeligt er det at se, hvordan livet var på den tid,

Jesus gik på Jorden.

Det var ikke første gang, Vesuvs indre havde ødelagt Pompeji. 150 år tidligere var halvdelen

af Pompeji blevet ødelagt af et jordskælv, der havde kostet ca. 15.000 mennesker livet. I år

512 var der igen udbrud fra Vesuv. Men da lå byen Pompeji øde og glemt hen, hvad den

gjorde i over 1200 år.         

 

Romerne kom langt omkring i Europa også til England. I årene fra 122 byggede den romerske kejser Hadrian den berømte Hadrians Wall tværs over England, et fæstningsanlæg på det smalle stykke NV for Newcastle, som værn mod angreb fra de barbariske skotter.

Hadrians Wall er som en mindre "kinesisk mur" bygget langs bakkekammene. Volden var 117 km lang, med forter, porte og tårne. Den har været brugt frem til slutningen af 3oo-tallet. Rester af volden kan stadig ses. Der er anlagt en 135 km lang vandrerute langs den historiske mur.

 

Og så kom der runer til Danmark. De ældste, der er fundet, er indridset på en kam skabt af en

hjortetak og danner ordet "Harje," de menes at være fra år 150. Kammen er fundet i Vidmose

ved Odense. I Illerup Ådal ved Skanderborg er der senere fundet flere runeskrifter, de fleste

indridset på våben og redskaber.

 

På den berømte Glavendrupsten, der står i et skibssætningsanlæg i Glavendrup på Nordfyn,

har man fundet Danmarks længste runeindskrift på ikke mindre end 210 runer.

”Ragnhild satte denne sten efter Alle den blege, viernes gode, hirdens højværdige thegn

(høvding). Alles sønner gjorde disse kumler efter deres fader og hans kone efter sin mand,

men Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer. Til en ”ræte” vorde den,

som ”ailti” (skænder?) denne sten eller slæber den bort til minde over en anden.”

 

Runestenen er desuden oversået med skåltegn, der fortæller, at stenen tidligere har været

brugt i forbindelse med helleristninger, dødekult, stjernebilleder eller frugtbarhedsmagi. 

 

Afslutning:

Vi har nu været en tur i datidens største by Rom. Du har hørt om Buddha, Cæsar, Jesus og

ikke mindst om Pompeji.

I næste udsendelse skal du høre om mortensgåsen, Muhamed, Danevirke, vikingerne, Ansgar,

Gorm den Gamle, jellingstenene og Harald Blåtand. Jo, der er rigeligt at tage fat på.

På genhør næste uge i radioen - samme kanal, samme dag, samme tid.

Afsluttende musik: Giuseppe Verdi: La Traviata